Przejdź do treści
Menu

Asortyment

  • Piasek zasypowy
  • Piasek płukany  0-2
  • Piasek płukany 0-1
  • Piasek siany na sucho 0-5
  • żwir płukany 2-8
  • żwir płukany 8-16
  • żwir płukany 16-32
  • kamień otoczak
  • tłuczeń kamienny (kliniec) 0-31,5
  • tłuczeń kamienny 0-63

Wystawiamy deklaracje właściwości użytkowych oraz CE

Posiadamy pozwolenie na przyjmowanie odpadów budowlanych (mas ziemnych) 

asortyment żwirowni