PIASKI
  • piasek zasypowy
  • piasek siany na sucho (0-3mm)
  • piasek płukany (0-2mm)
  • piasek płukany 0 - 0,63mm (nowość  piasek  uzyskiwany w odwadniaczu dwufrakcyjnym)
  • piasek płukany 0 - 1 mm (nowość  piasek  uzyskiwany w odwadniaczu dwufrakcyjnym)

ŻWIRY
  • żwir 2-8mm
  • żwir 8-16mm
  • żwir 16-32mm
  • żwir drenażowy 16-50mm
Powyższy asortyment w zakresie uziarnienia może być dostosowany do różnych potrzeb


TŁUCZEŃ
KAMIEŃ POLNY
OTOCZAKI
HUMUS
GLINA
KRUSZYWA ŁAMANE